Fabio Wuytack

 

THE MISSING LINK

“Alles wat je voor mij doet, maar zonder mij, doe je tegen mij.” - Gandhi

Wat is armoede? Gaat armoede over louter een gebrek aan geld of is er meer aan de hand?

In THE MISSING LINK gaat Fabio Wuytack op zoek naar de binnenkant van armoede, in de marge van de welvaartstaat.

In de ontroerende en fascinerende gesprekken met mensen die de armoede aan den lijve hebben ondervonden,
komt de psychologische kant van armoede boven water. Hun aangrijpende levenservaringen confronteren ons met de impact van sociale uitsluiting.

In een samenleving die verscheurd lijkt te raken door de steeds grotere kloof tussen arm en rijk, verenigt THE MISSING LINK verhalen vanop beide oevers.

Authentiek, onthullend, diep-bewogen.‘Everything you do for me, without me you do against me.’ – Gandhi

What is poverty? Is poverty merely a question of lack of money or is there more to it?

In THE MISSING LINK Fabio Wuytack tries to get aglimpse of the inside of poverty, in the margins of the welfare state.

In the poignant and fascinating discussions with people who have experienced poverty themselves, the psychological aspect of poverty surfaces. Their touching life stories confront us with the impact of social exclusion.

In a society that seems to be ripped apart by the continuously widening gap between the poor & the wealthy THE MISSING LINK unites stories from both worlds.

Authentic, revealing, heartfelt.

TECHNICAL DATA

Title: THE MISSING LINK
Duration: 43 min
Format: HD 16/9
info: 0032 485 41 65 85
fabio.wuytack@gmail.com